poniedziałek, 4 stycznia 2021

Ciekawostki antyczne I

 Uczniowie klasy II d G przygotowali szereg ciekawostek, dotyczących starożytnych Rzymian. Na naszym blogu będziemy je sukcesywnie publikować. Zapraszamy do lektury! :)

Najpierw poeta, którego bardzo dobrze znacie z lekcji języka polskiego - Quintus Horatius Flaccus, czyli Horacy.

Horacy rodził się 8. grudnia 65 roku w Wenuzji, na południu Włoch. Zmarł w wieku 56 lat. Pochodził z niezamożnej rodziny. Jego ojciec był wyzwolonym niewolnikiem, woźnym przy licytacjach; posiadał niezbyt duży folwark w okolicach Wenuzji. Dążył jednak do tego, by zapewnić swojemu synowi odpowiednie wykształcenie. W tym celu wyjechali do Rzymu, by tam młody Horacy mógł pobierać nauki. To wtedy poznał on najsłynniejsze dzieła takie jak: Iliada i Odyseja. Po rzymskiej przygodzie przyszły poeta kształcił się też w Atenach.

Wybuch wojny spowodował, że Horacy zmuszony był przerwać naukę. Jako sojusznik republikanów podjął walkę przeciwko Oktawianowi Augustowi. W Rzymie ponownie znalazł się po klęsce w bitwie pod Filippi w 42 roku. Tam podjął pracę w charakterze kwestora. Rozpoczął też pisanie. Wkrótce zaprzyjaźnił się z Wergiliuszem, dzięki któremu zyskał on uznanie i poparcie Mecenasa. Instytucja mecenatu okazała się dla Horacego wybawieniem z finansowych kłopotów. Otrzymana posiadłość pozwoliła mu w pełni skupić się na działalności literackiej.

Do jego najważniejszych dzieł zaliczyć należy:

1. Księgę Epod,

2. Satyry (Księga I i II),

3. Ody,

4. Pieśni,

5. Listy.

Z tym wybitnym poetą kojarzyć trzeba odę pochodzącą z trzeciej części Pieśni jego autorstwa. Oda Do Muzy Melpomeny często dziś określana jest słowami exegi monumentum, które oznaczają dosłownie: wybudowałem sobie pomnik. W utworze tym motyw exegi monumentum nawiązuje do twórczości poety, który dzięki swoim dziełom, osiągnął nieśmiertelność.


Ciekawostki o Horacym

-Ojciec Horacego był tak zwanym wyzwoleńcem, czyli osobą, której status zmienił się z niewolnika w obywatela. Był sojusznikiem republikanów, który po zamordowaniu Cezara służył pod dowództwem Brutusa, przeciwko Augustowi. Z powodu opowiedzenia się jednak po niewłaściwej stronie, jego rodzinie karnie skonfiskowano ziemie.

-Był w dość zażyłej relacji z równie popularnym Owidiuszem.

-W swym życiu prezentował przede wszystkim umiarkowanie. Horacy nie uległ żadnej ze szkół filozoficznych, nie należał ani do epikurejczyków, ani też do cyników, sceptyków lub stoików. Z biegiem lat był skłonny przyznać rację światopoglądowi stoickiemu. Horacy to dziś w kręgu tradycji europejskiej sławny piewca cnót obywatelskich.

-Był wielbicielem piękna świata i uroków życia. Głosił chwałę rzymskich cnót, chociaż przeszedł skomplikowaną drogę życiową.


Cytaty Horacego

- „W zestawieniu z zyskiem nie ma znaczenia szczery charakter ubogiego.”

- „Szczęśliwy, kto z dala od kłopotów (…) uprawia własnymi wołami ojcowską rolę.”

- „Jeśli masz zdrów żołądek i lędźwie, i nogi, To i cóż ci dać mogą by skarby królewskie?”

- „Niebo, a nie duszę zmieniają ci, co żeglują po morzach.”-

„Nie bądź jak wierny tłumacz, nie staraj się przekładać słowo w słowo.”

-„Kocioł garnkowi przygania, a sam smoli.”

-„Korzystaj z dnia. Jutro jeszcze dniem nie jest.”


Horacy zmarł 27 listopada 8 roku przed Chrystusem, kilka tygodni lub miesięcy po Mecenasie. Śmierć była nagła, a poeta nie zostawił testamentu. Wzbudziło to podejrzenia, że popełnił samobójstwo zażywając truciznę, by dotrzymać przysięgi danej przed laty Mecenasowi: dzień twojej śmierci pociągnie za sobą zgon nas obu. Podejrzeń tych nigdy nie potwierdzono. Zwłok poety nie spalono, lecz pochowano je obok grobowca Mecenasa, w ogrodach przyjaciela na Eskwilinie.

(Zuzanna Gut, 2 d G)

Symbole medycyny