poniedziałek, 10 stycznia 2022

Złote myśli :)

 

Divina natura dedit agros, ars humana aedificavit urbes. - Boska przyroda dała pola, ludzka sztuka zbudowała miasta.

Autor: Marek Terencjusz Warron.

Wyjaśnienie: Piękno świata to natura, tworzona z miłością Boga. Miasta I budowle to sztuka ludzka, nie wymagająca mocy boskiej, lecz pracy człowieka I jego silnych rąk.

 

Amantes amantes. - Zakochani są jak szaleńcy.

 Autor: Plautus

 Wyjaśnienie: Ludzie zakochani, pochłonięci pięknem miłości, nie widzą świata poza sobą. Są szczęśliwi i szaleni, nie żyją racjonalnie, lecz trwają w uczuciu i beztrosce.

  

Contra vim mortis non est medicamen in hortis. - Przeciwko mocy śmierci nie ma ziół w ogrodach.

 Autor: -

 Wyjaśnienie: Przed śmiercią nie ma ratunku, nie istnieje lekarstwo, które zatrzyma proces umierania.

 

 Audendum est: fortes adiuvat ipsa Venus. - Trzeba mieć odwagę: dzielnym sprzyja sama Wenus.

 Autor: Tibullus

 Wyjaśnienie: Odważni ludzie są wspierani i chronieni przed upadkiem i klęską.

 

Bella res est morte sua mori. - Piękną rzeczą jest umrzeć swoją własną śmiercią.

 Autor: Saneka Młodszy.

 Wyjaśnienie: Śmierć naturalna, własna, jest śmiercią najpiękniejszą, nieskalaną cierpieniami i męką.


Wybrała: Alicja Grzybek z kl. 3 d G

Symbole medycyny