środa, 2 lutego 2022

Symbole medycyny

SYMBOLE MEDYCYNY: kret, jemioła (lek uniwersalny), laska Asklepiosa/Eskulapa, czara/puchar, wąż

Po śmierci Zeus umieścił Asklepiosa wśród gwiazd jako Gwiazdozbiór Wężownika. Starożytni Grecy uważali węże za zwierzęta święte, bardzo często używali ich podczas rytuałów uzdrawiających. 


Przygotwala: Lena Jędrasik z kl. 1 b

Medycyna w mitologii grecko-rzymskiej

Tym razem trochę łaciny w medycynie..., jako że "non est medicina sine lingua Latina" ("Nie ma medycyny bez języka łacińskiego") :)

Asklepios - mityczny twórca medycyny
    Głównym starożytnym bogiem lekarzem, a zarazem patronem medycyny w Grecji był Asklepios (syn Apollina). W mitologii rzymskiej nazywany był Eskulapem. Czasem utożsamiano go z egipskim bogiem-lekarzem Impohotepem (hipotetyczny autor przysięgi lekarskiej powszechnie przypisywanej Hipokratesowi).  Mit o Asklepiosie 

    Apollo miał kochankę imieniem Koronis, która potajemnie kochała Ischysa. Kiedy była w ciąży dopuściła się zdrady. Siostra Apolla - Artemida postanowiła go pomścić rażąc kobietę pękiem strzał. Jej dusza trafiła do Tartaru, gdzie została podpalona, jednak Hermes uratował dziecko. Za jego wychowanie odpowiedzialny był centaur Chejron. Znany miał z tego, że zasiał pierwsze zioła lecznicze. Opiekun nauczył małego Asklejpiosa sztuki leczenia i polowania. Na tyle umiejętnie dobierał leki, że czczą go jako twórcę medycyny. W poszukiwaniach pomagać miał mu wąż – symbol mądrości. Oprócz leczenia ludzi, potrafił jeszcze wskrzeszać zmarłych. Hades oskarżył go o kradzież poddanych, a Zeus zdecydował o zabiciu ich przez pioruny. Za zabicie cyklopów Zeus postanowił również zrzucić z Olimpu Apolla, który zarabiał na ziemi jako lekarz. Po okresie wygnania wrócił, a jego synowi zostało zwrócone życie. Sam Asklepios poślubił Epione („kojącą ból”). Miał również czworo dzieci (dwie córki: uzdrawiającą Hygiei oraz wszystko leczącą Panakiei, dwóch synów: Podalejriosa (pierwszy psychiatra) i Machona (lekarz chirurg) – lekarzy w czasie wojny trojańskiej). Według opowieści rodzina zapoczątkowała rody Asklepiadów (kapłańsko-lekarskie).  


Przygotowała: Lena Jędrasik z kl. 1 b
poniedziałek, 10 stycznia 2022

Złote myśli :)

 

Divina natura dedit agros, ars humana aedificavit urbes. - Boska przyroda dała pola, ludzka sztuka zbudowała miasta.

Autor: Marek Terencjusz Warron.

Wyjaśnienie: Piękno świata to natura, tworzona z miłością Boga. Miasta I budowle to sztuka ludzka, nie wymagająca mocy boskiej, lecz pracy człowieka I jego silnych rąk.

 

Amantes amantes. - Zakochani są jak szaleńcy.

 Autor: Plautus

 Wyjaśnienie: Ludzie zakochani, pochłonięci pięknem miłości, nie widzą świata poza sobą. Są szczęśliwi i szaleni, nie żyją racjonalnie, lecz trwają w uczuciu i beztrosce.

  

Contra vim mortis non est medicamen in hortis. - Przeciwko mocy śmierci nie ma ziół w ogrodach.

 Autor: -

 Wyjaśnienie: Przed śmiercią nie ma ratunku, nie istnieje lekarstwo, które zatrzyma proces umierania.

 

 Audendum est: fortes adiuvat ipsa Venus. - Trzeba mieć odwagę: dzielnym sprzyja sama Wenus.

 Autor: Tibullus

 Wyjaśnienie: Odważni ludzie są wspierani i chronieni przed upadkiem i klęską.

 

Bella res est morte sua mori. - Piękną rzeczą jest umrzeć swoją własną śmiercią.

 Autor: Saneka Młodszy.

 Wyjaśnienie: Śmierć naturalna, własna, jest śmiercią najpiękniejszą, nieskalaną cierpieniami i męką.


Wybrała: Alicja Grzybek z kl. 3 d G

poniedziałek, 15 listopada 2021

Sententiae Latinae...

 czyli łacińskie sentencje...


Ad quas res aptissimi erimus, in iis potissimum elaborabimus.
- Najwięcej dokonamy w tym, do czego będziemy najbardziej uzdolnieni.
- Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
- źródło: Cyceron, De Officiis, I 114


Audaces fortuna iuvat.
- Odważnych szczęście wspiera.
- Wergiliusz (70 – 19 p.n.e.) – poeta
- źródło: Wergiliusz, Eneida, X, 284


Aut amat, out odit mulier, nil est tertium.
- Kobieta, albo kocha, albo nienawidzi, nie ma nic trzeciego.
- Publiusz Syrus (I wiek p.n.e.) – pisarz rzymski
- źródło: Publiusz Syrus, Sententiae


Wybrała: Martyna Przybylok z kl. 3 d G

czwartek, 16 września 2021

Dicta, proverbia, sententiae...

 czyli powiedzenia, przysłowia, sentencje...


"Tempora mutantur et nos mutamur in illis."
"Czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi."
Autor: Prawdopodobnie Lotariusz I
Zmieniający się świat zmienia ludzi.

"Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra."
"Cudze winy mamy na oku, własne za plecami."
Autor: Seneka Młodszy
Człowiek przeważnie nie zwraca uwagi i nie naprawia własnych błędów. Zamiast tego, skupia się na pomyłkach innych

"Usus magister est opimus."
"Praktyka jest najlepszym nauczycielem."
Autor: Cyceron
Człowiek najwięcej się czegoś uczy, wykonując to.


Wybrał: Julian Wojutycki z kl. 3 d G

poniedziałek, 7 czerwca 2021

Ciekawostki antyczne - liczymy po łacinie :)

 Numeralia - liczebniki


Warto znać :)

1 

I 

ūnus(jeden) 

prīmus, -ā, -um (pierwszy) 

2 

II 

duo (dwa) 

secundus albo alter (drugi) 

3 

III 

trēs (trzy) 

tertius (trzeci) 

4 

IV 

quattuor (cztery) 

quārtus (czwarty) 

5 

V 

quīnque (pięć) 

quīntus (piąty) 

6 

VI 

sex (sześć) 

sextus(szósty) 

7 

VII 

septem (siedem) 

septimus(siódmy) 

8 

VIII 

octo (osiem) 

octāvus(ósmy) 

9 

IX 

novem (dziewięć) 

nōnus(dziewiąty) 

10 

X 

decem (dziesięć) 

decimus(dziesiąty) 

Symbole medycyny